Ludzie fundacji

dr Anna Jankowska, prezes fundacji

ania jankowskaAsystent w Katedrze ds Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Audiodeskrypcją zajmuje się w teorii jako naukowiec oraz w praktyce jako audiodeskryptor oraz doradca ds. dostępności. Tłumaczka audiowizualna i redaktorka napisów dla niesłyszących.


Agata Psiuk, wiceprezes fundacji

Agata-photo (1)Specjalizuje się w dziedzinie audiodeskrypcji i tłumaczeń audiowizualnych. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących dla wolontariuszy Fundacji Siódmy Zmysł. Ma szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących oraz koordynowania projektów.


Regina Mynarska, specjalista ds. funduszy

reginaAbsolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – Akademia Trenerów Grupowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autorka licznych projektów kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe, na które pozyskuje środki – min. w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Kamila Albin, konsultantka

kamila

Absolwentka socjologii Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie pracuje jako audytor w korporacji outsourcingowej. Prowadzi szkolenia z zakresu świadomości niepełnosprawności. Konsultuje audiodeskrypcje dla Fundacji Siódmy Zmysł. Niespokojny duch, włóczykij z domem na plecach.

Piotr Franiek

Absolwent politologii i komunikacji społecznej w Krakowskiej Akademii  im. Frycza-Modrzewskiego. Na co dzień pracuje w Świętokrzyskim Okręgu  Polskiego Związku Niewidomych. Zna większość filmów z audiodeskrypcją. Często jest tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Entuzjasta interesujących ludzi i dobrych pomysłów. Jest dobrym duchem Siódmego Zmysłu od samego początku. Pomaga w komunikacji i docieraniu do publiczności i opiekuje się profilem “Udostępnij się“, gdzie znajdziecie informacje o dostępnych inicjatywach z całej Polski!

 

Monika Zabrocka

4Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przygotowują rozprawę doktorską na temat audiodeskrypcji dedykowanej dzieciom. Autorka kilku publikacji poświęconych audiodeskrypcji i jej recepcji przez dzieci i dorosłych. Jako wolontariusz w fundacji Siódmy zmysł pracuje zarówno przy tworzeniu skryptów audiodeskrypcji, jak i przy projektach naukowo-społecznych oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i konferencji.