1. OFERTA

USŁUGI DOSTĘPNOŚCIOWE:

 • Opracowanie audiodeskrypcji, audiowstępów i audionapisów dla niewidomych
 • Tłumaczenie audiodeskrypcji opracowanych w innych językach na język polski oraz tłumaczenie audiodeskrypcji opracowanych w języku polskim na język angielski
 • Opracowanie napisów dla niesłyszących
 • Konsultacje opracowanych audiodeskrypcji i napisów przez wykwalifikowanych ekspertów, w tym konsultacje eksperckie przez osoby niewidome
 • Kompleksowa produkcja usług dostępnościowych od A do Z  (od zaplanowania i wybrania materiałów, po opracowanie, konsultację, nagranie, montaż i kontrolę jakości produkcji na każdym jej etapie)
 • Wynajem odbiorników do odsłuchu audiodeskrypcji

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA KULTURALNEGO (NP. SEANSU KINOWEGO, POKAZU, FESTIWALI, WYSTAWY MUZEALNEJ, SPEKTAKLU TEATRALNEGO) DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SENSORYCZNĄ

 • Fachowa pomoc w zaplanowaniu wydarzenia
 • Opracowanie udostępnień (audiodeskrypcji, napisów, PJM)
 • Organizacja widowni, pomoc w dotarciu do zainteresowanego grona odbiorców
 • Koordynacja działań promujących wydarzenie
 • Obsługa wydarzenia – zapewnienie asystentów, przeszkolenie kadry

KONSULTACJE I SZKOLENIA

 • Konsultacje prawne z zakresu organizacji dostępnych wydarzeń
 • Szkolenia dla organizacji kulturalnych i podmiotów organizujących wydarzenia kulturalne
 • Szkolenia dla koordynatorów dostępności
 • Szkolenia dotyczące form udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi