Wakacje z teatrem

Przez sześć dni trwały warsztaty, na które przyjechała młodzież i dzieci z różnych zakątków Polski od Szczecina po Kraków. Wśród uczestników były zarówno dzieci pełnosprawne, jak dzieci słabowidzące lub niewidome. Wysiłki całego tygodnia warsztatów koncentrowały się na  przygotowaniu przedstawienia finałowego, które wystawiliśmy w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.  Spektakl spotkał się z ogromnym zainteresowaniem różnych osób. Na widowni znaleźli się nie tylko członkowie rodzin uczestników, ale także osoby ze środowiska osób niewidomych w Bielsku-Białej, osoby zaangażowane w organizacje pozarządowe. Dzięki temu, zgodnie z założeniem, idea integracji i udostępnienia kultury osobom z dysfunkcją wzroku mogła dotrzeć do świadomości kolejnych osób. Prezentacja dzieci spotkała się z bardzo żywym odbiorem. Zmodyfikowane zakończenie mitycznej historii o Orfeuszu, w którym jego odwrócenie w stronę Eurydyki powiązane zostało z tym, że jest on niewidomy, wywołała silne wzruszenie. Spektakl zakończył się owacją na stojąco.  ZOBACZ SPEKTAKL…

ZOBACZ ZDJĘCIA…

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE…