OFERTA

Dostępna kultura

Fundacja Siódmy Zmysł oferuje szereg usług dostępnościowych, które mają na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi dostępu do kultury. Naszym priorytetem jest dostarczenie wysokiej jakości audiodeskrypcji, audionapisów dla niewidomych oraz napisów dla niesłyszących.

Usługi dostępnościowe

 • Audiodeskrypcja filmowa
 • Audiodeskrypcja teatralna
 • Audiodeskrypcja muzealna i obiektów
 • Audiodeskrypcja spotów i reklam
 • Audiodeskrypcja na żywo
 • Tłumaczenie audiodeskrypcji z j. angielskiego
 • Napisy dla niesłyszących
 • Tłumaczenia na PJM (polski język migowy)
 • Konsultacje eksperckie w zakresie dostępności kultury

Kompleksowe przygotowanie wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną

 • Fachowa pomoc w zaplanowaniu wydarzenia
 • Opracowanie udostępnień (audiodeskrypcji, napisów, PJM)
 • Organizacja widowni, pomoc w dotarciu do zainteresowanego grona odbiorców
 • Koordynacja działań promujących wydarzenie
 • Obsługa wydarzenia – zapewnienie asystentów, przeszkolenie kadry

Konsultacje i szkolenia

 • Konsultacje prawne z zakresu organizacji dostępnych wydarzeń
 • Szkolenia dla organizacji kulturalnych i podmiotów organizujących wydarzenia kulturalne
 • Szkolenia dla koordynatorów dostępności
 • Szkolenia dotyczące form udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi