STAWIAMY NA DOSTĘPNĄ KULTURĘ – PROO

W latach 2020 – 2022. Fundacja realizuje zadania w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich (PROO 1a), należącego do programów wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego zarządzanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dzięki udziałowi w rządowym programie PROO możemy:

 • rozwijać organizację poprzez zatrudnienie pracowników merytorycznych i
  administracyjnych
 • powiększać nasz zespół wykonawców i współpracowników
 • prowadzić szerokie działania fundraisingowe
 • zwiększać widoczność Fundacji na rynku
 • pozyskiwać nowe kontakty biznesowe
 • poszerzać kompetencje zespołu poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach
 • opracowywać profesjonalne materiały szkoleniowe i przeprowadzać bezpłatne
  webinaria i konsultacje dla pracowników instytucji kultury
 • zakupić potrzebny sprzęt do prowadzenia szkoleń i obsługi dostępnych wydarzeń